Start nu met het uittekenen van je Customer Journey.

Speel voortaan doelgericht in op elke beslissingsfase waarin jouw klant zich bevindt.

Je Customer Journey bestaat uit 6 verschillende stappen. Deze fases representeren elk stadium die een klant doorloopt.

Dankzij het oplijsten van de Customer Journey, kunnen we in elke fase analyseren wat de mogelijke vragen, noden of frustraties van klanten zijn, waar we dan later op kunnen inspelen.

Download jouw exemplaar via het formulier hiernaast.