Van idee tot onderzoek.

Ben je een startend bedrijf? Of wil je een nieuw product / dienst op de markt brengen? Zorg er dan eerst voor dat je de markt en de doelgroep waarop je je wilt richten leert kennen. De ideale manier om jouw idee te testen is via een marktonderzoek. Door het verzamelen van informatie kan je je een beter beeld vormen over de grootte van de markt en de noden van je doelgroep.

Het marktonderzoek.

Een marktonderzoek start altijd met het formuleren van de onderzoeksvraag .

Het antwoord op deze vraag probeer je te vinden tijdens het uitvoeren van het onderzoek. Naast de onderzoeksvraag/hoofdvraag worden er 2 tot 3 deelvragen opgesteld. Eens je deze hebt geformuleerd rest je enkel nog de onderzoekspopulatie te bepalen.

Bij marktonderzoek zijn er twee soorten onderzoek die je apart, maar vaak samen uitvoert.

Je idee testen via een marktonderzoek.

1. Kwantitatief onderzoek

Dit type onderzoek richt zich op de feiten. je gaat dan ook cijfers verzamelen waarmee je jouw conclusies kan onderbouwen. De cijfers worden weergegeven in tabellen of grafieken. Het doel is om in deze cijfers correlaties en causale relaties te vinden tussen de variabelen. Bij een kwantitatief onderzoek stellen we dan ook overwegend gesloten vragen via een enquête.

Programma’s die vaak gebruikt worden voor de verwerking van deze cijfers zijn SPSS of Qualtrics.

2. Kwalitatief onderzoek

Een kwalitatief onderzoek is in tegenstelling tot een kwantitatief onderzoek meer beschrijvend van aard. Als onderzoeker richt je je op de interpretaties, meningen en standpunten. Je wil dieper ingaan op het onderwerp en de onderzoeksvraag. De meest gebruikte onderzoeksvormen zijn dan ook diepte interviews of observaties. Tijdens een kwalitatief onderzoek stellen we overwegend open vragen zodat de persoon uitgebreid kan antwoorden.

Het is vaak zo dat er eerst een kwalitatief onderzoek wordt gevoerd. Zo kunnen de meest relevante variabelen worden bepaald voor een kwantitatief onderzoek.

Samen naar betere ideeën door marktonderzoek

Laat je gegevens hier achter.